Varkens en runderen in hun natuurlijke omgeving, en bossen waar je letterlijk de vruchten van plukt!

Wij worden ondersteund door:

Stichting Boeren in het Bos

zet zich in om verandering in gang te zetten richting een natuurlijke manier van voedselproductie; dat doen we door het te DOEN, te INSPIREREN, te ONDERZOEKEN en kennis te VERSPREIDEN en door te LOBBYEN bij de overheid om wet en regelgeving aan te passen.

Tamworth varkens

Onze varkens hebben een eigen rol in het beheer van bossen en natuurgebieden. Ze hebben verschillende functies; het opruimen van dode dieren, het onder controle houden van insecten die schadelijk kunnen zijn voor bomen en door het verspreiden van zaden van planten en sporen van schimmels. Wanneer de varkens wroeten komen zuurstof, voedingsstoffen en water makkelijker in de bodem, jonge planten hebben de kans om te ontkiemen en wortelgroei van grassen wordt gestimuleerd. Ook verhogen ze de mogelijkheden voor kikkers en padden om te reproduceren door het creëren van ondiepe poelen waarin water blijft staan met hun buik. Ook verminderen ze de overvloed van sommige plantensoorten, zoals berenklauw, pitrus en brandnetels.

Schotse Hooglander en Angus Runderen

Onze runderen begrazen natuurgebieden het hele jaar rond. Hun aanwezigheid remt verruiging en opslag van bomen, waardoor open natuurterreinen niet veranderen in bossen. We zetten de runderen in om grassen, kruiden en jonge aanwas van struiken en bomen in te korten. Deze verstoring zet aan tot het vormen van knoppen bij houtachtige soorten en hergroei bij grassen en kruiden.

We kiezen voor de rassen Schotse Hoogland en Angus, omdat dit nog echte oer-runderen zijn. Ze zijn gewend om op schrale gronden zichzelf van een kostje te voorzien en doen het erg goed in natuurgebieden. Ze hebben onze zorg bijna niet nodig. We voeren ze wel af en toe, zodat we makkelijk bij ze kunnen komen als het nodig is. In de gebieden die opengesteld zijn voor bezoek zijn ze ideaal, want ze zijn vriendelijk als je ze benadert en zullen niet snel schrikken van iets.

bOERbossen

Stichting Boeren in het Bos zet zich in om bestaande en toekomstige houtproductiebossen multifunctioneel te maken door er niet alleen hout te produceren, maar ook (meer) natuurwaarde te creëren én voedsel te produceren voor mens en dier. De nieuwe bossen noemen we; “bOERbossen“.

bOERbossen zijn bossen waarin bestaande houtproductiebomen langzaam gedund worden, waardoor we ruimte creëren voor andere bomen en struiken. Deze nieuwe soorten produceren fruit, noten en bladeren voor de runderen, varkens en kippen die in het bos lopen. Daarnaast richten we bosranden in die, doordat ze niet toegankelijk zijn voor het vee, fruit, noten, kruiden en groentes produceren voor ons mensen om van te snoepen!

Wie zijn de Bosboeren?

Richard van Pelt

Richard van Pelt

Bosboer

Tel. 06 212 46 108

richard@boereninhetbos.nl

Mariska Slot

Mariska Slot

Bosboerin

Tel. 06 145 09 281

mariska@boereninhetbos.nl

Marcel Sneek

Marcel Sneek

Bosboer

Tel. 06 536 38 277

marcel@boereninhetbos.nl

Rundvlees

Vlees van onze Schotse Hooglanders en Angus runderen uit de Drents-Friese natuurgebieden.

Varkensvlees

Vlees van onze Tamworth varkens in de bossen op de grens van Drenthe en Friesland.

Kippenvlees

Vlees van de Kromhoekster Kip, volledig antibioticavrij door een ouderwetse manier van boeren.

Schapenvlees

Vlees van de schapen van Catrinus Homan uit de Drents-Friese natuurgebieden.